1394/11/12 |
09:12 |
شناسه خبر: 30510

سینمایی"سفر به سرزمین دور"

پنجشنبه94/11/15 ساعت: 8

خلاصه فیلم:

پادشاهی ظالم و نابخرد ، به دلیل کارهای بد و ظلم و ستم فراوان ، پلیدی و سیاهی را به سرزمین خود آورده است . او مردم بی گناه را به زندان انداخته است و به فکر عیش و نوش خود و جمع آوری مال و ثروت است. مرد دانایی که به دنبال حقیقت می گردد و تکه ای از نشانی را دارد که پادشاه پلیدی برای حکومت به جهان به  دنبال آن می گردد ، در زندان پادشاه ستمگر ، محبوس است . این پادشاه ، وزیری بد جنس و بد طینت دارد که در واقع از عوامل سیاهی و پلیدی ست . به فرمان
پادشاه ، مر دانا آزاد می شود و به اتفاق هفت مرد دیگر که آنها هم به دنبال حقیقت خلقت می گردند ، سفری پر مخاطره را آغاز می کنند و پس از رویارویی با پلیدی و سیاهی و مبارزه با او ، مرد دانا تکه های نشان را به هم مچسباند و نوری از آن می تابد و پلیدی از بین می رود و آنها به مقام والایی می رسند.

 

اطلاعات تکمیلی:

کارگردان: ساسان پسیان

تهیه کننده: شرکت فرهنگی هنری صبا

سال تولید: 1386

کشور سازنده: ایران - صبا

ساختار: انیمیشن

ارسال نظر
captcha