1398/11/30 |
09:55 |
شناسه خبر: 43382

هرکس ایران عزیز را دوست دارد ، در پای صندوق رأی حضور یابد تا اقتدار ملی ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد. مقام معظم رهبری

هرکس ایران عزیز را دوست دارد ، در پای صندوق رأی حضور یابد تا اقتدار ملی ایرانیان بار دیگر به منصه ظهور برسد. مقام معظم رهبری

ارسال نظر
captcha