در حال بارگزاری . . .
دو قلوها + دانلود و مشاهده دوقلوها - قسمت پانزدهم 15 (سوپراستار)
پایان و پویان، دوقلوهای غیر همسان، صد روز فرصت دارند مغازه میراثی قیّم‌شان، آقای پاشا را از خطرنجات بدهند چون او تنها کسی‌ است که در این دنیا به توان آنها اعتماد کرده. همه‌چیز دست به دست هم داده تا آنها شکست بخورند اما...