در حال بارگزاری . . .
کام شیرین + دانلود و مشاهده کام شیرین- قسمت هفتم 7 (علل پرخاشگری)
این برنامه با تغییرات ساختاری و با محوریت لزوم ازدواج، به معیارهای انتخاب همسر و تعریف عشق و محبت با هدف ترویج تشکیل خانواده و فرهنگ سازی پیرامون مشاوره قبل از ازدواج می پردازد