در حال بارگزاری . . .
فصل دوم جیوگی جیوگی- تیزر فصل دوم
جیوگی با نگاهی متفاوت و از دریچه ای تازه، ناهنجاری های اجتماعی و مسائل روزمره مردم را در فضایی پویا و تعاملی مطرح می کند و با بهره گیری از صاحب نظران حوزه فکر و اندیشه، آسیب های اجتماعی و فرهنگی را...
دانلود قسمت های مرتبط