رو به راه
برنامه «روبه راه» هر هفته یک پرونده اجتماعی را برای خانواده ها باز کرده و طی چهار روز از چهار منظر مختلف به آن می پردازد. موضوعات این برنامه غالبا دغدغه خانواده ها، جوانان و جامعه است. بدین ترتیب...
زمان پخش : شنبه تا سه شنبه ساعت 21

موضوع:

برنامه «روبه راه» هر هفته یک پرونده اجتماعی را برای خانواده ها باز کرده و طی چهار روز از چهار منظر مختلف به آن می پردازد. موضوعات این برنامه غالبا دغدغه خانواده ها، جوانان و جامعه است. بدین ترتیب در آغازین روزِ گشودن پرونده با یک سوژه مردمی و دیدگاه آسیب شناسانه مواجهیم. در روز دوم با حضور یک چهره مردمی به مساله طرح شده پرداخته می شود. در سومین روز از حضور یک کارشناس و مسئول بهره برده که با چالش های خاص خود همراه است و در آخرین و چهارمین روز برنامه که پرونده مورد نظر بسته می شود، یک نمونه موفق از  آن موضوع به برنامه دعوت می شود.

 

عوامل:

تهیه کننده: محمدرضا ماندگاران

اجرا: مژده لواسانی

 

 

گروه برنامه ساز:

گروه امور اجتماعی

 

ارسال نظر
captcha