حقیقت آفرینش
برنامه ای مستند که در آن حجت الاسلام ابوالمعالی به بیان آیات...

موضوع:

برنامه ای مستند که در آن  حجت الاسلام ابوالمعالی به بیان آیات شگفتی قرآن کریم می پردازد.

ارسال نظر
captcha