آفتابگردان
«آفتاب گردان» نام میان برنامه ای است که به گفتگو با زنان تازه مسلمان غیرایرانی پرداخته و در هر قسمت...

موضوع:

«آفتاب گردان» نام میان برنامه ای است که به گفتگو با زنان تازه مسلمان غیرایرانی پرداخته و در هر قسمت آنها به روایت و چگونگی مسلمان شدنشان و اتفاقاتی که به مسلمان شدن آنها منجر گشته می پردازند. تهیه کنندگی این اثر را سوده مصباح به عهده داشته است. این برنامه به همت واحد تأمین برنامه شبکه دو پخش می شود.

ارسال نظر
captcha