چله انقلاب
«چله انقلاب» در قالب مستندی سیاسی به تبیین شفاف و دقیق دستاوردهای چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی می پردازد.

«چله انقلاب» در قالب مستندی سیاسی به تبیین شفاف و دقیق دستاوردهای چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی می پردازد. بازخوانی این دستاوردها و پرداختن به هر یک از آنها در گفت و گو با کارشناسان و با استفاده از تصاویر آرشیوی از جمله  اهداف این برنامه است که سعی شده به آنها نگاهی موثر و علمی شود.

 

عوامل:

 

تهیه کننده: حمیدرضا نیازی

 

گروه برنامه ساز: اجتماعی فرهنگی

 

 

ارسال نظر
captcha