غیرمحرمانه
از مشخصات ویژه «غیر محرمانه» تفاوت ساختار شب نخست با شب دوم است. بدین ترتیب که در شب اول برای ارزیابی مشکلات اجتماعی ابتدا طرح موضوع کلی می شود. سپس پیرامون محور بحث، اتاق فکری با حضور...

موضوع:​

مستند مناظره «غیر محرمانه» با اجرای محمود احمدی افزادی که به واکاوی و بررسی موضوعات اجتماعی می پردازد.

مستند «غیر محرمانه» که دو شب پایانی هر هفته پخش می شود.

از مشخصات ویژه «غیر محرمانه» تفاوت ساختار شب نخست با شب دوم است. بدین ترتیب که در شب اول برای ارزیابی مشکلات اجتماعی ابتدا طرح موضوع کلی می شود. سپس پیرامون محور بحث، اتاق فکری با حضور عوامل برنامه و کارشناسان تشکیل شده تا ذهن مخاطب برای مناظره شب دوم آماده شود.

«غیرمحرمانه» به گونه ای تولید شده که مستند شب اول تکمیل کننده مناظرهِ شب دوم است. همه اتفاقات اتاق فکر نیز توسط راوی و به صورت مرحله به مرحله برای مخاطب توضیح داده می شود.

مخاطب این برنامه در شب نخست، به مدت 15 دقیقه مستند گزارشی را می بیند که یک گروه شهروند_ خبرنگار  در اختیار طرف اول مناظره با داشتن یک راهبرد اصلی برای تهیه گزارش به سطح شهر می رود. گروه مستندساز اطلاعاتی را جمع آوری می کند که در شب بعد مورد بحث قرار می گیرد. گروه مستندساز دیگری نیز در اختیار طرف دوم مناظره (که تا شب دوم نامشخص است) قرار می گیرد تا مستندات لازم را برای او تهیه کند.

در شب مناظره (شب دوم) حضار می توانند طی مناظره در بحث وارد شوند و در موافقت و یا مخالف مناظره کنندگان گفت و گو و مشارکت کنند.

 

عوامل:

تهیه کننده: علیرضا عاصم یوسفی

اجرا: محمود احمدی افزادی

روایت: مهدی بابایی

 

گروه برنامه ساز:

اجتماعی فرهنگی

ارسال نظر
captcha