امتیاز شما به سریال ایرانی "کوبار"؟
 • عالی (59.4%)
 • خوب (19.3%)
 • متوسط (7.4%)
 • ضعیف (13.9%)

تعداد شرکت کنندگان 2122نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "تعطیلات رویایی"؟
 • عالی (64.8%)
 • خوب (18.6%)
 • متوسط (7.2%)
 • ضعیف (9.4%)

تعداد شرکت کنندگان 4472نفر

امتیاز شما به مجموعه نمایشی"کلاه قرمزی"؟
 • عالی (92.8%)
 • خوب (3.5%)
 • متوسط (1.1%)
 • ضعیف (2.6%)

تعداد شرکت کنندگان 10022نفر

امتياز شما به سريال ایرانی "هست ونيست"؟
 • عالي (59.8%)
 • خوب (19.7%)
 • متوسط (9.1%)
 • ضعيف (11.5%)

تعداد شرکت کنندگان 3726نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "سایه‌بان"؟
 • عالی (64.1%)
 • خوب (20.4%)
 • متوسط (6.7%)
 • ضعیف (8.8%)

تعداد شرکت کنندگان 8317نفر