عکس نام برنامه ساعت شروع
فتح بهشت 00:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
رقص رنگ 02:50:30
پگاه عاشقی (ویژه سحر) پگاه عاشقی (ویژه سحر) 02:50:59
اذان صبح اذان صبح 04:13:59
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:00:00
آدم‌ های خوب شهر آدم‌ های خوب شهر 05:05:59
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
ویژه برنامه مکث ویژه برنامه مکث 06:55:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
فیلم سینمایی پرواز فیلم سینمایی پرواز 07:55:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:40:15
تلاوت های روزانه و ترتیل خوانی تلاوت های روزانه و ترتیل خوانی 10:30:59
نمادو نمادو 11:45:17
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:01:00
ایوان بهشت ایوان بهشت 13:20:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
دهکده بچه‌ها دهکده بچه‌ها 14:00:17
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 14:45:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
با هم برای هم 15:35:15
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
نبض دو نبض دو 16:15:14
فتح بهشت 16:50:30
دعای وداع با ماه رمضان 17:20:30
آدمهای خوب شهر 17:45:44
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
ویژه برنامه مکث 19:35:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:29:48
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
قرعه کشی میهن 21:05:30
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 21:30:07
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00
کوی سلامت 23:30:30
عکس نام برنامه ساعت شروع
فیلم سینمایی آواز خواب فیلم سینمایی آواز خواب 00:30:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 02:05:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
معجزات طبیعت 03:05:30
دو ركعت 04:00:30
اذان صبح اذان صبح 04:12:59
آدم‌ های خوب شهر آدم‌ های خوب شهر 05:05:59
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:55:00
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
پگاه عاشقی 06:40:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
فیلم سینمایی رمضان آن سال 07:55:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:40:15
آدمهای خوب شهر 10:30:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:01:00
نمادو نمادو 13:20:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
دهکده بچه‌ها دهکده بچه‌ها 14:00:17
با ما بیا با ما بیا 14:45:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
مسابقه محله مسابقه محله 15:35:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 16:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
فیلم سینمایی پینوکیو، عامو سردار و رییس علی 17:00:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
ویژه برنامه مکث 19:35:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:30:48
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
ویژه عید فطر 21:00:30
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 21:30:07
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
شبگرد 23:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
فیلم سینمایی سجل فیلم سینمایی سجل 00:30:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 02:05:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
معجزات طبیعت 03:05:30
دو ركعت 04:00:30
اذان صبح اذان صبح 04:11:59
مستند کودک انسان مستند کودک انسان 05:05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:55:00
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
فتح بهشت 06:40:30
مکث مکث 07:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
فیلم سینمایی شب روباه 07:55:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:40:15
دهکده بچه‌ها دهکده بچه‌ها 10:30:30
کلاه قرمزی کلاه قرمزی 11:00:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:01:00
ویژه روز مقاومت 13:20:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
نمادو نمادو 14:00:59
نبض دو نبض دو 14:20:30
با ما بیا با ما بیا 14:45:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
مسابقه محله مسابقه محله 15:35:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 16:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
فیلم سینمایی خانواده فوری فیلم سینمایی خانواده فوری 17:00:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
ویژه برنامه مکث 19:35:59
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:31:48
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
ویژه عید فطر 21:00:30
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 21:30:07
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
شبگرد 23:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00
عکس نام برنامه ساعت شروع
گام دوم گام دوم 00:20:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 00:30:30
شبگرد 01:10:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
معجزات طبیعت 02:55:30
دو ركعت 04:00:30
اذان صبح اذان صبح 04:10:59
مستند کودک انسان مستند کودک انسان 05:05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:55:00
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
سریال تامینی 06:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
در انتهای الوند (صبحگاهی) در انتهای الوند (صبحگاهی) 07:30:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:40:15
برنامه کودک و خردسال برنامه کودک و خردسال 10:30:30
اوج یادگیری اوج یادگیری 11:20:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:01:00
مدافعان سلامت 13:20:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
نمادو نمادو 14:00:59
نبض دو نبض دو 14:20:30
با هم برای هم 14:30:30
برنامه کودک و نوجوان 14:50:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 16:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:20:30
مستند خودیار 17:40:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
بی مرز با حجاب 19:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:32:48
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
انتهای الوند 21:00:30
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 21:30:07
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00
شبگرد 23:25:30
عکس نام برنامه ساعت شروع
گام دوم گام دوم 00:20:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 00:30:30
خانه 01:40:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
داستان علم 02:55:30
دو ركعت 04:00:30
اذان صبح اذان صبح 04:09:59
مستند کودک انسان مستند کودک انسان 05:05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:55:00
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
سریال تامینی 06:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
در انتهای الوند (صبحگاهی) در انتهای الوند (صبحگاهی) 07:30:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:40:15
دهکده بچه‌ها دهکده بچه‌ها 10:30:30
اوج یادگیری اوج یادگیری 11:20:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:02:00
مستند 13:20:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
نمادو نمادو 14:00:59
نبض دو نبض دو 14:20:30
با هم برای هم 14:30:30
برنامه کودک و نوجوان 14:50:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 16:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:20:30
مستند خودیار 17:40:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
بی مرز با حجاب 19:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:32:48
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
انتهای الوند 21:00:30
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 21:30:07
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00
شبگرد 23:25:30
عکس نام برنامه ساعت شروع
گام دوم گام دوم 00:20:30
فیلم سینمایی کلیک 00:40:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 02:15:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
راز جنگل پر باران 02:55:30
دو ركعت 04:00:30
اذان صبح اذان صبح 04:09:59
مستند کودک انسان مستند کودک انسان 05:05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:55:00
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
سریال تامینی 06:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
سوره یاسین سوره یاسین 07:30:30
فیلم سینمایی بازگشت به دریا 08:00:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:40:15
برنامه کودک و خردسال 10:30:30
نمادو نمادو 11:10:59
اوج یادگیری اوج یادگیری 11:20:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:02:00
از آسمان از آسمان 13:20:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
نبض دو نبض دو 14:20:30
با ما بیا با ما بیا 14:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
مسابقه محله مسابقه محله 15:25:30
کافه بازی کافه بازی 15:35:30
اخبار جوانه ها اخبار جوانه ها 16:00:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 16:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
اوج یادگیری اوج یادگیری 17:20:30
مستند خودیار 17:40:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
ایران ایران 19:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:33:48
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
قرعه کشی طبیعت 21:00:30
سریال بچه مهندس سریال بچه مهندس 21:30:07
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00
مکث مکث 23:35:30
عکس نام برنامه ساعت شروع
گام دوم گام دوم 00:02:30
فیلم سینمایی گوشی قرمز فیلم سینمایی گوشی قرمز 00:20:30
آیینه خانه آیینه خانه 02:00:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 02:45:00
مستند آبی عمیق 03:00:30
دو ركعت 04:00:30
اذان صبح اذان صبح 04:08:59
مستند کودک انسان مستند کودک انسان 05:05:30
سرود جمهوری اسلامی ایران سرود جمهوری اسلامی ایران 05:55:00
سخنرانی مذهبی (بازپخش) سخنرانی مذهبی (بازپخش) 06:05:00
قرائت دعای ندبه 06:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 07:05:00
فیلم سینمایی خرگوش فضایی 08:00:30
سریال بچه مهندس 3 سریال بچه مهندس 3 09:35:15
دهکده بچه‌ها دهکده بچه‌ها 10:30:30
شفا 11:10:30
نمادو نمادو 11:10:59
اخبار ناشنوایان اخبار ناشنوایان 11:40:20
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 12:00:17
ویژه اذان ظهر ویژه اذان ظهر 13:02:00
آیینه خانه آیینه خانه 13:20:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 13:55:00
با ما بیا با ما بیا 14:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 14:55:00
مسابقه محله مسابقه محله 15:25:30
کافه بازی کافه بازی 15:35:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 16:10:00
از آسمان از آسمان 16:10:30
فیلم سینمایی ملاقات با آقای مجری فیلم سینمایی ملاقات با آقای مجری 17:05:30
بچه محل (عمو پورنگ) بچه محل (عمو پورنگ) 18:45:17
ایران ایران 19:30:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:20:00
اخبار 20:30 اخبار 20:30 20:30:00
اذان مغرب اذان مغرب 20:34:48
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 20:55:00
قرعه کشی میهن 21:00:30
کلاه قرمزی کلاه قرمزی 21:35:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 22:20:00
اخبار سراسری اخبار سراسری 22:30:00
مکث مکث 23:20:30
آگهی و اعلام برنامه آگهی و اعلام برنامه 23:25:00