سینمایی"افسانه شهر قالی"
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی دورافتاده
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : ۰:۴۰:۰
سینمایی ارباب الوار
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : ۲۳:۵۰:۵۷
سینمایی "خرس بزرگ"
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"گذر از اندوه"
پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۰:۳۰:۰
انیمیشن سینمایی پانزده گربه بازیگوش
پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی «ای ایران»
پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۰:۱۰:۰
سینمایی"دنیای بند انگشتی ها"
جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"تیم ماجراجو"
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی حباب
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
انیمیشن سینمایی پرندگان آزاد
جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی نشانه ها
پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی شهر پرنده‌ها
پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
شاه کلید
پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی مینای شهر خاموش
پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸ ساعت : ۰:۲۰:۴
سینمایی آواز دریا
جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
فیلم شعله در باد
پنج شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"کریستوفر رابین"
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت : ۱۷:۰:۰
سینمایی"ماهورا"
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۴۵:۰
سینمایی"شکار"
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۱۷:۰:۰
تلویزیونی"کفش‌های پاره"
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
تلویزیونی"شهریار"
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۰:۳۰:۰
سینمایی"قصه من و دوچرخه بابام"
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"قهرمانان"
جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۱۷:۴۵:۰
سینمایی"بره ناقلا"
جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی "لونه زنبور"
جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۰:۰
سینمایی"کاپیتان دندان خنجری و گنج لاماراما"
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی "فرشته‌ها با هم می‌آیند"
پنج شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۰:۰
سینمایی"تنها در طبیعت"
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۱۵:۰
سینمایی"فیلشاه"
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۱۶:۴۵:۰
سینمایی"پرستار ممنوع"
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"برادران باد"
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۰:۰:۰
سینمایی"دور دنیا در پنجاه سال"
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"شوخی ممنوع"
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۴۵:۰
سینمایی"قلمرو حیوانات"
جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"رینگ اسپرت"
جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۴۵:۰
سینمایی"پرواز"
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰
سینمایی"گوشی قرمز"
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۱:۴۵:۰
سینمایی"خجالت نکش"
چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۱۸:۰:۰
سینمایی"توربو"
چهارشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت : ۸:۰:۰