خاطره بازی

همراه روزها و سال ها، یک لحظه نگاه کن؛ تنها یک لحظه

معرفی برنامه

... و بعد چشم هایت را ببند، بیا با هم سفر کنیم، به روزهای قدیم تر، روزهای با هم بودن ها و شادی ها و لحظه های خوش آشنایی...

عطر اقاقی را حس می کنی؟ بوی پاییز سال های پیش را؟ سال 70؟ سال 75؟ سال 80؟ سال 83؟ سال 90؟...

خوب بود دیگر، نه؟ پس این لحظه را با ما شریک شو، عزیز...

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها