از سرنوشت 3، قسمت 5

از سرنوشت 3، قسمت 5

معرفی برنامه

قسمت پنجم

"آرزو"، "سهراب" را قانع کرده و رابطه آنها با وجود مخالفت های "هاشم" مجددا شروع می شود. "هاشم" با "جهان" (شعبون)، طلبکار "اسماعیل" درگیر می شود. "جهان" برای "نگهدار"(کارمند شاهرخ ماجدی) کار می کند. با پرداخت بدهی "اسماعیل" توسط هاشم به جهان، اسماعیل آزاد می شود.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها