مجموعه از سرنوشت ۳، قسمت ششم

مجموعه از سرنوشت ۳، قسمت ششم

معرفی برنامه

قسمت ششم

"سهراب" و "هاشم" بر سر مسائل مالی به اختلاف جزئی برمی خورند. تلفن های ناشناس به "آرزو"، "سهراب" را به شک می اندازد. با تلفن های "نوید" همسر سابق آرزو، بین سهراب و آرزو شکراب می شود.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها