از سرنوشت ۳، قسمت هشتم

از سرنوشت ۳، قسمت هشتم

معرفی برنامه

"هاشم" با نشان دادن کارگاه به پدر "آرزو" رضایت او را برای خواستگاری جلب می کند اما با بحث میان "کامیاب" و "سهراب" خواستگاری بهم می خورد این در حالیست که "هاشم" و "نغمه" با اجبار "سهراب" در حال تدارکات عروسی خود هستند.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها