ارتباط با ما

 

راههای ارتباطی با روابط عمومی شبکه دو:

 

آدرس پستی: تهران، کدپستی 1516854411

پیامک روابط عمومی شبکه دو: 300002

شماره تلفن گویای روابط عمومی: 27862000

نشانی کانال پیام رسان سروش پلاس شبکه دو: https://sapp.ir/tv2_irib

نشانی کانال پیام رسان ایتا شبکه دو: https://eitaa.com/tv2_irib

نشانی کانال پیام رسان بله شبکه دو: https://ble.ir/tv2_irib

نشانی کانال پیام رسان روبیکا شبکه دو: https://rubika.ir/tv2_irib

 

 

 

شما بپرسید