مستندها

دردانه ها

روایتی از تلخی و شیرینی، سختی و آسانی والدین در کنار دردانه‌هایشان
شنبه 29 بهمن 1401 ادامه...

نوسان

مجموعه مستندهای کوتاه و بلند با موضوع اتفاقات روز دنیا با نگاه بین‌المللی
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...

مستند ضد

مستندی پیرامون نگاهی متفاوت به کلیشه‌های ذهنی مردم درباره محیط پیرامونشان
شنبه 5 شهریور 1401 ادامه...

مستند حاصل

مستندی از ایل بزرگ ایل سنگسر و برگزاری جشنواره‌ای به نام حاصل
سه شنبه 7 آذر 1402 ادامه...

واقعه

بررسی اخبار غزه به صورت مستقیم از منطقه ارنون جنوب لبنان
چهار شنبه 1 آذر 1402 ادامه...
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<