گروه اجتماعی فرهنگی

پاورقی

نگاهی طنز به مسائل سیاسی و اتفاقات اخیر جامعه
شنبه 23 مهر 1401 ادامه...

مثل پدر

روایتی از خاطرات فرزندان شهدا از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
دو شنبه 5 دی 1401 ادامه...
>> > 1 2 3 < <<