کودک و نوجوان

گنج مثنوی

نمایش حکایات، ابیات و مثل‌های مثنوی مولوی در قالب پویانمایی
چهار شنبه 29 تیر 1401 ادامه...

میچکا

اهمیت اعضای بدن و قدر دانستن نعمات الهی به زبانی کودکانه
سه شنبه 28 تیر 1401 ادامه...

محله گل و بلبل - فصل سوم

این مجموعه ساختاری نمایشی دارد و همه ماجراهای آن در یک محله خیالی متشکل از خانه‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها، مغازه‌ها و شهروندانی که هر کدام دغدغه‌های متفاوتی دارند، می‌گذرد.
پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 ادامه...
>> > 1 2 < <<