گروه دانش و اقتصاد

دار دو

ویژه برنامه شبکه دو به مناسبت روز درختکاری
جمعه 12 اسفند 1401 ادامه...

مستند سلام

مستندی پیرامون گرایش به اسلام ملانی دیامز یک رپر فرانسوی
چهار شنبه 21 دی 1401 ادامه...

وارث

برشی از زندگی شهدای مدافع سلامت در فصل جدید "وارث"
شنبه 22 مرداد 1401 ادامه...

غیرمحرمانه

بررسی موضوعات روز جامعه و گفتگو پیرامون مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و...
یک شنبه 10 اسفند 1399 ادامه...

نمادو

«نمادو» دوربین شبکه دو در سراسر کشور
سه شنبه 9 خرداد 1396 ادامه...
>> > 1 < <<