تیتراژ انتهایی مجموعه تله تئاتر کاتب اعظم

تیتراژ انتهایی مجموعه تله تئاتر کاتب اعظم

معرفی

آهنگساز: آریا عظیمی نژاد

خوانندگان: محمود دلسوز، سیدعلی محمدسادات رضوی، ابوالفضل مشکینی، سیدمحسن هاشمی، شهروز حبیبی، هادی ناصری و حمیدرضا ترکاشوند