ترانه شمارش اعداد

ترانه شمارش اعداد

برچسب :

معرفی

شاعر: زهرا حق جویی

آهنگساز: کیوان رجبی 

خواننده: شخصیت‌های برنامه 

 

متن ترانه:

چند تا انگشت تو دستاته
چند تا انگشت تو دستامه 
چند تا انگشت تو دستاته
بیا بشمریم

یک دو سه چهار پنج

شش هفت هشت نه ده

یک دو سه چهار پنج

شش هفت هشت نه ده

 

دست دست دست بزن
دست دست دست بزن
دست دست دست بزن
با من دست بزن

 

چند تا انگشت تو پاهاته 
چند تا انگشت تو پاهامه 
چند تا انگشت تو پاهاته 
بیا بشمریم

یک دو سه چهار پنج

شش هفت هشت نه ده

یک دو سه چهار پنج

شش هفت هشت نه ده

 

پا پا پا بکوب
پا پا پا بکوب
پا پا پا بکوب
با من پا بکوب