کام شیرین

فصل ششم «کام شیرین» سعی در مهارت آموزی در حوزه روابط بین فردی و فرهنگ گفتگوی خانواده دارد. این برنامه با هدف مهارت‎آموزی و آموزش تکنیک‎های تعامل هر چه بهتر همسران تولید شده است.
یک شنبه 10 اسفند 1399

ادامه...

<< < 1 > >>