از آسمان

روایتى از زندگی شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس و...
دو شنبه 31 مرداد 1401

ادامه...

ناگفته هایی از زندگی یک خلبان در از آسمان

ازآسمان در برنامۀ این هفتۀ خود ناگفته های زندگی خلبان شهید بیرجند بیگ محمدی از ورود به دانشکدۀ همافری تا پذیرفته شدن در رشتۀ خلبانی، سفر به آمریکا و بازگشت به ایران و حضور مداوم در دفاع مقدس را بازخوانی می کند.
پنج شنبه 14 اسفند 1399

ادامه...

<< < 1 > >>