حسین رفیعی: جنایات اسرائیل فرا‌حیوانی است!

حسین رفیعی مجری و بازیگر حوزه کودک تلویزیون جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: چرا ما فقط می‌توانیم از دور نگاه کنیم و بگوییم متأثر و متأسف هستیم. چرا در دنیا این کشتار را محکوم می‌کنند ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟
شنبه 11 آذر 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 > >>