غفلت خبرنگاران در برخورد با بمب‌های اسرائیلی

غفلت خبرنگاران در برخورد با بمب‌های اسرائیلی

معرفی

«دلیل برخورد خبرنگاران با گلوله و بمب‌های اسرائیلی، غفلت خبرنگاران و نداشتن پوشش مناسب و متمایز است»

 

برنامه «دی بی سی» جمعه‌ها ساعت 19:45 از شبکه دو سیما

 

آرشیو برنامه