یک دورهمی زنانه با محوریت مادرانگی/ نگاه عمیق «از مامان بگو» در شبکه دو

«از مامان بگو» یک دورهمی و گعده زنانه است که مفهوم مادرانگی را بسط داده و از این مسیر فرم‌ها و شکل‌های گوناگون یک مادر و دنیای پیچیده و حساس و تآثیرگذار او را در ساحت فردی خود تشریح و بررسی کند.
سه شنبه 22 فروردین 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5 > >>