تپق برای مجری است؛ برنامه‌های تلویزیون درباره خانم‌ها جای کار دارد

مجری برنامه «از مامان بگو» که این روزها از تلویزیون پخش می‌شود، از دشواری ها و حساسیت‌های اجرا توسط زنان در تلویزیون می‌گوید و در عین حال جای پرداختن به مسائل زنان و مادران را در تلویزیون خالی می‌داند و اظهار می‌کند: این موضوع با ایده‌آل‌ها فاصله دارد و نیاز هست که بیشتر به آن پرداخته شود.
پنج شنبه 16 شهریور 1402

ادامه...

<< < 1 2 3 4 5 > >>