پیشنهاد المیرا شریفی مقدم برای مصاحبه با مزاحمان تلفنی!

پیشنهاد المیرا شریفی مقدم برای مصاحبه با مزاحمان تلفنی!

معرفی

3443 مزاحمت تلفنی برای اورژانس تهران! این خبر خوبی نیست و آمارش هم خیلی زیاد است، همچنین بقیه آمارهایی که اورژانس منتشر کرده است.

بخشی از برنامه «صبحانه ایرانی» دوشنبه 19 دی 1401

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها