بعضی چیزا که به نظر ما مسخرست شاید واسه بعضی‌ها شبهه ایجاد کرده!!!

بعضی چیزا که به نظر ما مسخرست شاید واسه بعضی‌ها شبهه ایجاد کرده!!!

معرفی

برنامه «پاورقی» از شنبه تا چهارشنبه هرشب ساعت 19:50 از شبکه دو

 

آرشیو برنامه