مجموعه آتش سرد - قسمت سوم

مجموعه آتش سرد - قسمت سوم

معرفی

قسمت سوم: پویا بین راه روزبه (پسر بابک) را رها می‌کند و به رؤیا اولتیماتوم می‌دهد که بازی به این شکل تمام نمی‌شود. رؤیا نزد مفخم رفته و عنوان می‌کند از تهدیدهای آنها نمی‌ترسد و تا آخر ماجرا پیش خواهد رفت. بعد از رو شدن ماجرای کارخانه برای خانواده امیر، امیر احساس می‌کند رفتار خانواده با او تغییر کرده است و به او بی‌اعتماد شده‌اند. رؤیا که موضوع گروگان‌گیری روزبه (پسرش) را به بابک می‌گوید، او تصمیم می‌گیرد که فقط به حاج محسن اعتماد کند و کل مدرکی که دارد در اختیار او قرار دهد. حاج احمد (وکیل حاج محسن) به دیدن بابک در زندان می‌رود و بابک به او می‌گوید با مدارکی که در دست دارد، و آنها را داخل فضای مجازی ابری ثبت کرده و برایش رمزی گذاشته، دست کسی به آن نخواهد رشید. با ضمانت حاج محسن و قرار وثیقه، بابک برای یک روز از زندان آزاد می‌شود. این موضوع به گوش سعید می‌رسد و...

آرشیو برنامه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها