مجموعه آتش سرد - قسمت چهارم

مجموعه آتش سرد - قسمت چهارم

معرفی

قسمت چهارم: بابک هارد حاوی مدارک را نزد طهماسب (برادر رؤیا) به امانت گذاشته است. او برای تحویل هارد به اتفاق حاج محسن نزد طهماسب می‌رود ولی قبل از به دست آوردن آن مدارک، طهماسب توسط پویا گرفتار می‌شود تا هارد را از او بگیرد ولی طهماسب مجبور به فرار شده و از دست او می‌گریزد. به این ترتیب هارد به دست بابک نمی‌رسد. آنها به در خانه طهماسب می‌روند و سراغش را از ننه صدیقه (مادر طهماسب) می‌گیرند. بعد از رفتن آنها، طهماسب به منزل آمده و ننه صدیقه از او می‌خواهد تا امانتی بابک را به او پس دهد ولی او عنوان می کند امانتی او را گم کرده است. یک روز مرخصی بابک تمام شده و بدون اینکه هارد به دستش برسد، به زندان برمی‌گردد. شب است و طهماسب توسط افرادی ربوده می‌شود و...

آرشیو برنامه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها