مجموعه آتش سرد - قسمت هفدهم

مجموعه آتش سرد - قسمت هفدهم

معرفی

قسمت هفدهم: اسراء و آزاد خوشحالاند از اینکه حاج محسن با ازدواجشان موافقت کرده است. اسراء به مادرش خبر میدهد و آزاد نیز با جعبه شیرینی وارد خانه شده و به خانواده اطلاع میدهد. سیما به سعید میگوید حاج محسن با ازدواج بچهها موافقت کرده است اما او همچنان از این وصلت راضی نیست. امیر به قصد فروش ویلا به بنگاه املاک میرود اما با خبری که انتظارش را ندارد، روبرو میشود او متوجه میشود سعید سند ویلا را به اسم خودش زده است و امیر حتی نمیتواند با اینکه قولنامه به اسم اوست، ویلا را بفروشد. امیر هم به سعید زنگ میزند که تمام اسناد اصلی قراردادهای شرکت که میلاد هم جز آن بوده، دست اوست. سعید یکه میخورد چون تا آن موقع نمیدانست اسناد دست امیر است. آذر به اتفاق آوا به کافی شاپ آزاد میرود. او با دیدن آزاد که حال و روز خوبی ندارد و نتوانسته رضایت پدر را جلب کند، آنجا را ترک میکند و نزد پدر میرود و از پدرش میخواهد دست از سر زندگی آزاد بردارد. سعید میگوید آزاد میتواند برای زندگیاش تصمیم بگیرد ولی نباید روی کمک من حساب کند. آزاد و اسراء به دیدن علیرضا میروند و خبر ازدواجشان را به او میدهند. علیرضا هم قول میدهد هر طور شده به مهمانی آنها بیاید. پویا به شرکت افشار میرود ولی افشار بدون اطلاع سعید، شرکت را واگذار و از آنجا رفته است. پویا، سعید را در جریان میگذارد. قرار است یک مهمانی ساده برای عروسی آزاد و اسراء برگزار شود. هر دو خانواده در حال آماده شدن و رفتن به رستوران هستند.

آرشیو برنامه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها