جای خالی سریال بچه زرنگ در همه این سال ها

معرفی

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، مهمترین مزیت این کار، وجود پژوهش‌های عمیق و همه جانبه است. به عنوان نمونه در قسمت شهید مصطفی صدرزاده نویسنده بسیار دقیق شهید را روایت کرده بود.

در بچه زرنگ  شخصیت‌ها کاملاً واقعی هستند و در آن‌ها به زندگی و مشکلات کاری و شخصی شهدا پرداخته است.

شهدا را زمینی نشان داده است نه آسمانی 

بالأخره این کار برشی از زندگی شهدای مدافع حرم است. از دغدغه رفتن به سوریه تا لحظه اعزام.
قرار نیست همه زندگی و شئون شهید را در این برش ببینیم.
همین شخصیت را شما در خط مقدم نبرد طوری دیگری می‌بینید و طور دیگری باید روایت کنید.
حتی اعزام‌های اولشان با اعزام‌های آخرشان متفاوت است و مدام در حال شدن و رشد معنوی و اجتماعی هستند.

امیدوارم خداوند متعال به نویسنده این سریال، آقای عباس هادیان و عوامل تولید عزت و توان برای تکثیر این سنخ کارها بیشتر عنایت کند. کاشکی امثال آقای‌ هادیان در دهه 60 و 70 بودند تا شهدای دفاع مقدس را برای ما روایت می‌کردند.

https://www.pririb.ir/portal/NewsView/79042